Synoda ECAV- jún 2023

Synoda ECAV- jún 2023

Milí bratia a sestry, 
informujeme vás, že zasadnutie Synody Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v tomto kalendárnom roku, sa bude konať v dňoch 23. - 24.6.2023. Zasadnutie synody bude zahájené slávnostnými Službami Božími v piatok ráno o 10:00 hod. v spoločenských priestoroch Kursalonu v Kúpeľoch Nimnica, kde sa bude konať aj samotné zasadnutie Synody ECAV.

Ján Jančo 
predseda synody za ordinovaných 

Roman Žilinčík
podpredseda synody za neordinovanýchRealizované s finančnou podporou
Trenčianskeho samosprávneho kraja