Synoda 2020 bude v Ružomberku

Synoda 2020 bude v Ružomberku

Zasadnutie Synody Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa bude konať v sobotu 10. októbra 2020 v Ružomberku. Zahájené bude slávnostnými službami Božími v sobotu ráno o 9:00 hod. Registrácia účastníkov bude v sobotu ráno od 8:00 hod do 9:00 hod. Prosíme účastníkov o dodržanie respiračnej etiky a hygienických opatrení.

Návrh programu Synody ECAV na Slovensku konanej

10. októbra 2020 v Ružomberku 

 • Otvorenie a zriadenie synody
 • Schválenie programu
 • Schválenie orgánov synody
 • Oboznámenie s rokovacím poriadkom a jeho schválenie
 • Oboznámenie s voľbami do orgánov ECAV
 • Schválenie zápisnice zo Synody ECAV na Slovensku konanej v dňoch 21.-22. júna 2019 v Prešove
 • Správa o plnení uznesení zo Synody ECAV na Slovensku konanej v dňoch 21.-22. júna 2019 v Prešove
 • Správa o činnosti Predsedníctva ECAV na Slovensku                                             
 • Správa o činnosti Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku
 • Správa o činnosti Zboru biskupov ECAV na Slovensku
 • Voľby do orgánov ECAV na Slovensku
 • Schválenie účtovnej závierky za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2021
 • Správa o hospodárení spoločnosti Reformata s.r.o. za rok 2019
 • Legislatívne úlohy
 • Vyhlásenie výsledkov volieb

Správy synodálnych výborov

 • Vieroučný výbor
 • Bohoslužobný výbor
 • Právny výbor
 • Generálny hospodársky výbor
 • Školský výbor
 • Výbor misie
 • Výbor cirkevnej hudby a hymnológie
 • Správa dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty
 • Správa o generálnej podporovni
 • Správa o činnosti komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.