Spevníky pre spevokoly sú k dispozícii

Spevníky pre spevokoly sú k dispozícii

Milí zbormajstri a členovia cirkevných spevokolov, milí záujemcovia o zborový spev nielen v ECAV na Slovensku!

8. októbra 2022 bol v Evanjelickom kostole Ducha Svätého v Nitre uvedený zborník (y) notových úprav piesní z Evanjelického spevníka pre cirkevno-zborové spevokoly autorky Mgr. art. Márie Jašurdovej, ArtD. pod názvom Chválime ťa, Bože. Požehnanie na cestu mu udelil generálny biskup ECAV Mgr. I. Eľko v prítomnosti zástupkyne generálneho dozorcu ECAV Ing. R. Vinczeovej , predsedu Výboru cirkevnej hudby a hymnológie (VCH a H) ECAV MgA. Janka Siromu, Ph.D., koordinátora vzdelávacích aktivít EMC ECAV ThDr. Mateja Oráča, PhD. a účastníkov Festivalu chrámovej piesne Západného dištriktu ECAV.

Výber piesní z Evanjelického spevníka do zborníka urobili členovia VCH a H: doc. Mgr. Ondrej Šaray, ArtD.; Ing. Stanislav Tichý, Dis. art. a predseda výboru MgA. Janko Siroma, Ph.D. Obsahovo sú určené pre každú príležitosť v slávnostnej a bezslávnostnej časti cirkevného roka, ale aj pre rozličné príležitosti cirkevného života. Väčšina piesní je upravená stroficky, niektoré sú v prekomponovanej forme. Okrem rozpisu textu hlavného nápevu boli pod noty vložené aj iné textové varianty. Zborové úpravy vydávame v troch zborníkoch: 

Chválime ťa, Bože – pre miešaný štvorhlas 

Chválime ťa, Bože – pre miešaný trojhlas 

Chválime ťa, Bože – pre mužské a ženské zbory 

VCH a H ECAV na svojom zasadnutí 15. septembra 2022 schválil zborové úpravy Chválime ťa, Bože v podobe troch zborníkov a odporučil ich na používanie všetkým cirkevným zborom ECAV a celej (ne)evanjelickej verejnosti. 

Ponúkame Vám možnosť záväznej objednávky nového zborníka (ov) v nižšie priloženom online formulári. Záväzné objednávky cez online formulár prijímame do 15. novembra 2022. Tlač a distribúciu následne realizuje Tranoscius a. s. Liptovský Mikuláš. Termín na doručenie objednaného tovaru sú Vianoce 2022. 

Cena každého z troch zborníkov je 20 eur (+ poštovné a balné podľa Vami zvolených prepravných podmienok uvedených nižšie).

Objednávku môžete vyplniť na tomto linku: ​https://forms.gle/TnU5DniRWkcKHR859​​​