Služba slova 2/2020

Služba slova 2/2020

Milé sestry a bratia! V týchto dňoch vychádza druhé číslo homiletického časopisu Služba slova. Okrem pravidelných kázňových prípraviek na mesiace apríl až jún v ňom nájdete článok Mgr. Jozefa Benku, PhD. na tému "Dobrá kázeň", spomienku na emeritného biskupa ZD ECAV ThDr. Jána Antala, správy z kázňových prípraviek oboch dištriktov, rozhovor s riaditeľom EVS Slávom Slávikom a mnoho ďalších podnetov pre vašu kazateľskú službu.

Náhľad nového čísla časopisu nájdete tu: Sluzba_slova_02-2020_1-4.pdf. Predplatitelia dostanú celé číslo časopisu do svojich e-mailových schránok. Ak ste si ešte Službu slova nepredplatili, môžete tak kedykoľvek urobiť. Stačí ak napíšete na e-mailovú adresu sluzbaslova@ecav.sk a zašlete milodar v minimálnej výške 8 € na číslo účtu SK55 0200 0000 0013 6875 6257 s použitím variabilného symbolu 663085. Na konci roka môžete v žrebovaní predplatiteľov získať zbierku suspírií, ktorú pod názvom „Vyslyš prosby naše...“, vydala ThDr. Zuzana Poláková.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.