Scenár rozhlasovej pobožnosti 8.4.2020 o 17:30

Scenár rozhlasovej pobožnosti 8.4.2020 o 17:30

Farárka: Eva Kolesárová
Kantor: Paulína Šofranková
Spev: Ján Kolesár

Pieseň 117

Žalm 6, 2-11:  Ó Hospodine, nestrestaj ma vo svojom hneve a v prchkosti svojej ma nekarhaj. Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, veď som zomdlený; uzdrav ma, Hospodine, lebo strnuli mi kosti, i moja duša je preveľmi zdesená. Ty však, ó Hospodine, dokedy...?  Navráť sa, Hospodine, vysloboď mi dušu; spomôž mi pre svoju milosť. Lebo v smrti niet spomienky na Teba, a kto Ťa bude oslavovať v ríši mŕtvych? Ustal som úpením; plačom si vlažím lôžko každú noc, slzami zmáčam svoju posteľ. 8 Žiaľom sa mi skalilo oko, pre všetkých mojich protivníkov zoslablo. Odstúpte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť, lebo Hospodin počul môj plač. 10 Hospodin počul moje úpenie, Hospodin prijal moju modlitbu. Zahanbia sa a ustrnú všetci moji nepriatelia; vrátia sa a zahanbia sa zrazu.

Pieseň 496

Modlitba

Biblický text – Lukáš 22,31-38: Tu povedal Pán: Šimon, Šimon, ajhľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu; ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. On však odpovedal: Pane, hotový som ísť s Tebou aj do väzenia, aj na smrť. (Ježiš) mu riekol: Hovorím ti, Peter: dnes kohút nezaspieva, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš. Potom im hovoril: Keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi, či ste mali v niečom nedostatok? Oni odpovedali: V ničom! Tu im povedal: Ale odteraz, kto má mešec, nech (si ho) vezme, a podobne kapsu; a kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč; lebo hovorím vám, že sa musí naplniť pri mne, čo je napísané: A počítali ho medzi zločincov. Plní sa totiž, čo je (predpovedané) o mne. Oni však povedali: Pozri, Pane, dva meče (sú) tu. Riekol im: To stačí!

Príhovor

Modlitba + Otčenáš

Áronovské požehnanie –- spievané

Pieseň 96

Biblický text List Júdu 1,21: „Udržujte sa v láske Božej a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista na večný život.“