Scenár rozhlasovej pobožnosti 6.5.2020 o 17:30

Scenár rozhlasovej pobožnosti 6.5.2020 o 17:30

Kazateľ: Boris Mišina
Kantor: Stanislav Tichý


Pieseň 123

Žalm, výber veršov Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem! O Jeho sláve rozprávajte národom, Jeho veľké činy zvestujte všetkým ľuďom. Lebo Hospodin je veľký a hodný nevýslovnej chvály, Jeho sa treba báť – nie pohanských bohovtí sú nič! – Hospodin stvoril nebesá.  Obklopuje Ho dôstojnosť, sila a nádhera v Jeho svätyni. Chváľte Hospodina národy, vzdávajte Hospodinovi slávu a česť hodnú Jeho mena. Prineste dar a vstúpte na Jeho nádvoria. Oznamujte všetkým národom, že Hospodin je Kráľ!

Pieseň 349

Príhovor

Modlitba

Požehnanie: n Boh požehnaj a ochraňuj vás! Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý! Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj pokoj! Amen.

Biblický text, Žalm 100, 3-4: Hospodin je Boh: On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy. Vchádzajte s vďakou do Jeho brán – ďakujte Mu a dobrorečte.

Pieseň 496

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.