SCENÁR ROZHLASOVEJ POBOŽNOSTI 27.05.2020, 17:30

SCENÁR ROZHLASOVEJ POBOŽNOSTI 27.05.2020, 17:30

Kazateľka: Eva Kolesárová
Kantorka: Paulína Šofranková
Spev: Ján Kolesár

Pieseň 160

Žalm 27, 7-14 : Čuj, Hospodine, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a vyslyš ma! Tebe pripomína moje srdce Tvoj príkaz: Hľadajte moju tvár! Tvoju tvár hľadám, Hospodine.  Neskrývaj svoju tvár predo mnou, neodmietaj s hnevom svojho služobníka! Ty si mi býval pomocou, nezavrhni a neopusť ma, ó Bože mojej spásy! Keby ma aj otec môj a matka moja opustili, Hospodin sa ma ujme. Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste a veď ma rovným chodníkom pre mojich nepriateľov. Nevydávaj ma pažravosti mojich protivníkov, lebo povstali proti mne falošní svedkovia a násilníctvom sršia. Predsa však verím, že uzriem dobrotivosť Hospodinovu v krajine živých. Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj Hospodina!

Pieseň 253

Modlitba

Biblický text

Príhovor

Modlitba + Otčenáš

8. Požehnanie

Pieseň 503, v.1-4.,7.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.