Scenár rozhlasovej pobožnosti 22.4.2020 o 17:30

Scenár rozhlasovej pobožnosti 22.4.2020 o 17:30

Farár: Boris Mišina
Kantor: Stanislav Tichý

Pieseň 139

Žalm 116, 1 – 9:     Milujem Hospodina, lebo počuje môj prosebný hlas. Naklonil sa ku mne kedykoľvek som Ho vzýval. Keď ma omotali povrazy smrti a zmocnili sa ma úzkosti záhrobia, keď prišlo súženie a žiaľ, vzýval som meno Hospodinovo: Ó Hospodine, zachráň moju dušu! Milostivý je Hospodin a spravodlivý, náš Boh sa zľutováva. Hospodin stráži biednych: keď som bol slabý, On mi pomohol. Odpočiň si duša moja, lebo Hospodin sa ťa zaujal. Lebo vytrhol moju dušu zo smrti, oči od sĺz a nohy od pádu. Pred Hospodinom budem chodiť v krajinách života.

Pieseň 145, verše: 1., 2., 5.

Modlitba 

Biblický text- J 20, 24-29: Tu však Tomáš, jeden z dvanástich, prímenom Dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. Ostatní učeníci mu teda povedali: Videli sme Pána! Ale on im odpovedal: Ak neuvidím stopy klincov v Jeho rukách a nevložím si prst na miesto kde tie klince boli – a ruku Mu nevložím do boku, neuverím. Po ôsmich dňoch zase boli Jeho učeníci dnu, aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené. A postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! Potom hovorí Tomášovi: Daj sem prst a pozri sa na moje ruky. Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu povedal: Pán môj a Boh môj! A Ježiš mu riekol: Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili.

Príhovor

Modlitba

Požehnanie: Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás! Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý! Pá Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj pokoj! Amen.

Pieseň 600, verše: 1., 4., 5.

Biblický text Izaiáš 54, 10: Keby sa aj vrchy pohli a pahorky klátili – moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti – hovorí Hospodin, ktorý sa nad tebou zmilúva.

 

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.