Scenár rozhlasovej pobožnosti 20.05.2020, 17.30

Scenár rozhlasovej pobožnosti 20.05.2020, 17.30

Kázeň: Boris
Kantor: Jozef Budaj
Spev: Ľudmila Budajová

Mišina

Pieseň 309, verše 1, 2, 4, 5

Žalm 8, 2 – 9: Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi! Velebu svoju rozprestrel si nad nebesá. Z úst detí a tých, čo sú pri prsiach, si pevnosť založil proti svojim protivníkom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. Keď hľadím na Tvoje nebesá, na dielo Tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil: Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš? O niečo menším si ho urobil od anjelov, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil. Urobil si ho pánom nad dielom svojich rúk, položil si mu všetko pod nohy: Všetky ovce i voly, aj poľnú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby, i to, čo chodí morskými cestami. Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi!

Pieseň 343, verše: 1, 4, 5, 6

Príhovor

Modlitba

Požehnanie: Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás! Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý! Pá Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj pokoj! Amen.

Biblický text: List Jakuba 5, 16: Preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa uzdravili. Mnoho zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.

Pieseň 652

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.