Scenár rozhlasovej pobožnosti 13.5.2020 o 17:30

Scenár rozhlasovej pobožnosti 13.5.2020 o 17:30

Kazateľka: Eva Kolesárová
Kantorka: Paulína Šofranková
Spev: Ján Kolesár

Pieseň 144

Žalm 71,1-9: K Tebe sa utiekam, Hospodine; nech nikdy nie som zahanbený! Svojou spravodlivosťou vytrhni a vysloboď ma, nakloň ku mne svoje ucho a zachráň ma! Buď mi skalným útočiskom a ohradeným domom, aby si ma zachránil, lebo Ty si mojou skalou a mojím hradom. Bože môj, vysloboď ma z ruky bezbožníka, z hrsti prevrátilca a násilníka. Lebo Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem od svojej mladosti. Na Teba sa spolieham od života matky, Ty si ma vytiahol z lona mojej matky. O Tebe stále znie môj chválospev. Som ako zázrak pre mnohých, ale Ty si mi pevným útočiskom. Moje ústa sú plné Tvojej chvály, oslavy Tvojej celý deň. Nezavrhni ma v čase staroby, a keď mi sila mizne, Ty ma neopusť!“

Pieseň 257

Modlitba

Biblický text: Ján 16,5-13: „Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš? Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem, pošlem Ho k vám. A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde; o hriechu, že neveria vo mňa; o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte; a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci.“

Príhovor

Modlitba + Otčenáš

Apoštolské požehnanie

Pieseň 351

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.