Rozlúčka so zborovým dozorcom v Trnave, Jozefom Grexom

Rozlúčka so zborovým dozorcom v Trnave, Jozefom Grexom

S bolesťou v srdci, s vďakou za život a s nádejou večnosti oznamujeme evanjelickej verejnosti, že trnavský brat dozorca Jozef Grexa, nás predišiel do večnosti, v nedeľu Sv. Trojice. Rozlúčka sa uskutoční v evanjelickom kostole v Trnave, vo štvrtok 11. júna 2020 o 14.00. Obrad vykoná biskup ZD Ján Hroboň spolu s domácimi bratmi farármi Radomírom Vařákom a Kristiánom Kosteckým. 

Predsedníctvo ECAV vyjadruje úprimnú a hlbokú sústrasť celej rodine a v modlitbách ďakuje Pánu Bohu za úžasného človeka, ktorý horlivo pracoval pre dobro našej cirkvi a pre rast svojho trnavského cirkevného zboru. 

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.