Rokovanie Synody ECAV v roku 2022

Rokovanie Synody ECAV v roku 2022

Najvyšší orgán Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku zasadne v roku 2022 opäť dvakrát. Prvé naplánované rokovanie sa bude konať od 24. – 25. júna 2022 v Banskej Bystrici. Druhé je naplánované na jeseň 2022. Generálne presbyterstvo o tom rozhodlo uznesením na svojom zasadnutí 20. mája 2022.