Prvý balík pomoci pre Slovinsko bol odoslaný

Prvý balík pomoci pre Slovinsko bol odoslaný

V piatok 28. 8. 2023 previedla ECAV na Slovensku na účet Diakonie ECAV v Slovinsku výťažok z vyhlásenej celocirkevnej ofery vo výške 8 842,40 €. Do zbierky sa zatiaľ zapojilo 30 cirkevných zborov a 28 jednotlivcov. Všetkým doterajším štedrým darcom úprimne ďakujeme.

Príspevky a ofery možno naďalej zasielať na číslo účtu SK42 0200 0011 6900 0044 3012, VS 663 600, názov Slovinsko. O ich odoslaní Diakonii ECAV v Slovinsku podáme informácie opäť prostredníctvom webstránky ecav.sk.