Program poslednej rozlúčky

Program poslednej rozlúčky

Milé sestry a milí bratia v oltárnej službe. Všetci veľmi ťažko nesieme, že nám chýba rozmer osobných stretnutí v cirkvi. Veríme, že situácia sa upokojí, vírus ustúpi a že aj cez tieto ťažkosti prijmeme nové duchovné podnety. Prosíme vás, aby ste k tomu prispeli každý, ako vie. Časté otázky od vás prichádzajú v súvislosti s pohrebnými rozlúčkami. Vydávame pre vás ako zbor biskupov nasledujúce usmernenie, prosíme, aby ste ho rešpektovali.

Pohrebná rozlúčka sa vykonáva zásadne iba s účasťou najbližšej rodiny.
Uprednostňujeme vonkajšie, otvorené priestranstvo.
Spoločný spev je zredukovaný na minimum.
Neodporúčame podanie rúk pri kondolencii.
Prosíme, aby ste danej situácii prispôsobili rozsah kázne, životopisu a odobierky.
Vo výnimočnej situácii, kedy by sa rozlúčka konala bez účasti pozostalých, nesmie chýbať Božie slovo, modlitba a požehnanie.

Program pohrebnej rozlúčky je skrátený:


1. Oslovenie
2. Pieseň – jeden verš
3. Modlitba - hovorená
4. Žalm - spievaný
5. Kázeň
6. Modlitba
7. Životopis a odobierka
8. Otčenáš
9. Požehnanie prítomných /aj zosnulého aj je to len v obr. miestnosti/
10. Pieseň na záver – jeden verš

Nad hrobom:
1. Verš piesne
2. Modlitba odriekaná
3. Požehnanie zosnulého
4. Verš piesne
5. Požehnanie prítomných

Nech vás všetkých Pán Boh zachováva pri zdraví. Vaši biskupi: Ivan Eľko, Peter Mihoč, Ján Hroboň

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.