Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 31. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 31. týždni

Pondelok 29.7.2019
9.00 Pravidelná porada s bratom riaditeľom a pracovníkmi GBÚ a práca v úrade

Utorok 30.8.2019
10.00 Pracovné rokovanie
11.00 Práca v úrade

Streda 31.7.2019
10.00 Zasadnutie predsedníctva ECAV
13.00 Práca v úrade

Štvrtok 1.8. 2019
11:00 Stretnutie so zamestnancami úradu a plánovanie misijného podujatia s pracovným názvom: Fastenopfer

Piatok 2.8.2019
Prijatie stránok na rokovanie a práca v úrade

Nedeľa 4.8.2019
Martin, oslavy stého výročia oživotvorenia Matice slovenskej
10.00 Služby Božie v Evanjelickom a. v. kostole
11.30 Odhalenie busty národovca, člena výboru obnovenej MS, advokáta a predsedu MS Jána Vanoviča v Parku sv. Cyrila a Metoda pred sídelnou budovou MS


tajomnik-gb@ecav.sk

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.