Pripravujeme májové vydanie Evanjelických Novín

Milé sestry, milí bratia, s Božou pomocou a z Božej milosti pripravujeme májové vydanie Evanjelických Novín. Uzávierka textov je 14. mája. V prípade, že potrebujete zverejniť oznamy o podujatiach vo vašom cirkevnom zbore, senioráte, dištrikte, texty posielajte na adresu noviny@ecav.sk.

Obraciame sa touto cestou na cirkevné zbory, spoločenstvá, organizácie, školy v našej cirkvi s výzvou, aby ste nahlásili počty exemplárov Evanjelických Novín, ktoré by ste reálne potrebovali, a to na e-mail: noviny@ecav.sk. Prosím uveďte aj telefónny kontakt na seba. Evanjelické Noviny sú zatiaľ bezplatné, teda zadarmo.


Oznamujeme, že ešte sú k dispozícii výtlačky Evanjelických Novín – č. 1, nakoľko sme pre veľký záujem nechali urobiť dotlač. Ak máte záujem, prosím napíšte nám, koľko kusov a kam máme zaslať.


Ďakujeme za všetky modlitby za Evanjelické Noviny, za vaše ohlasy, články, fotografie. Rovnako ďakujeme za milodary na podporu vydávania Evanjelických Novín. Veľmi si to vážime.