Pripravujeme májové vydanie Evanjelických Novín

Milé sestry, milí bratia, s Božou pomocou a z Božej milosti pripravujeme májové vydanie Evanjelických Novín. Uzávierka textov je 14. mája. V prípade, že potrebujete zverejniť oznamy o podujatiach vo vašom cirkevnom zbore, senioráte, dištrikte, texty posielajte na adresu noviny@ecav.sk.

Obraciame sa touto cestou na cirkevné zbory, spoločenstvá, organizácie, školy v našej cirkvi s výzvou, aby ste nahlásili počty exemplárov Evanjelických Novín, ktoré by ste reálne potrebovali, a to na e-mail: noviny@ecav.sk. Prosím uveďte aj telefónny kontakt na seba. Evanjelické Noviny sú zatiaľ bezplatné, teda zadarmo.


Oznamujeme, že ešte sú k dispozícii výtlačky Evanjelických Novín – č. 1, nakoľko sme pre veľký záujem nechali urobiť dotlač. Ak máte záujem, prosím napíšte nám, koľko kusov a kam máme zaslať.


Ďakujeme za všetky modlitby za Evanjelické Noviny, za vaše ohlasy, články, fotografie. Rovnako ďakujeme za milodary na podporu vydávania Evanjelických Novín. Veľmi si to vážime.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.