Prianie Predsedníctva ECAV k Veľkej noci 2024

Prianie Predsedníctva ECAV k Veľkej noci 2024

Želáme všetkým Vám, ktorí ste s Ním spojení krstom, vierou, stolovaním s Ním, láskou, službou a nasledovaním, aby Vás On sám, Pán vzkriesený a prítomný v Duchu Svätom viedol a posilňoval na Vašej ceste týmto svetom. Tá cesta nie je bez kríža, no napriek všetkému je to cesta nádeje a naplnenia. Predsedníctvo ECAV