Prenos Služieb Božích z Kežmarku, 3.7.2022

Prenos Služieb Božích z Kežmarku, 3.7.2022

Bratia a sestry, v rámci Evanjelického dňa v Kežmarku sa 3. júla 2022 uskutočnia slávnostné Služby Božie. RTVS ponúkne priamy prenos v televízii na Dvojke od 10:00.


Kazateľmi budú všetci traja bratia biskupi:
1. Hľadiaci na Ježiša. Ján Hroboň 
"Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, ktorá Ho čakala, pretrpel kríž; pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu"

2. Obklopení svedkami. Ivan Eľko
"Preto aj my, keď máme taký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo je nám na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva"

3. Vytrvalí v zápasoch. Peter Mihoč
"Buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou ..... Myslite na Toho, ktorý zniesol taký odpor hriešnikov proti sebe, aby ste neustávali a neklesali na duchu" 


Účinkovať budú: 

Posaunenchor Mníšek nad Hnilcom pod vedením Dany Theisovej, Detský orchester pod vedením Márie Šebestovej a Zmiešaný spevácky zbor pod vedením Martina Tipula

Spievať budeme piesne: 213, 461, 496, 262 v. 1.3.5, 273 v 1.4.6, A 33, 263


Ak nemáte možnosť prísť do Kežmarku, stretnime sa ako evanjelická rodina aspoň na diaľku.