Pozvánka na Stretnutie kresťanov Graz 2020 (Rakúsko), 3. – 5. 7. 2020

Pozvánka na Stretnutie kresťanov Graz 2020 (Rakúsko), 3. – 5. 7. 2020

Srdečne Vás pozývame na 11. ročník Stretnutia kresťanov, ktoré sa bude konať v rakúskom meste Graz. Pozvanie platí pre všetky generácie, aktívna znalosť jazyka nie je podmienkou. Časť programu bude prekladaná do jazykov zúčastnených krajín (Česká republika, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Taliansko, Francúzsko, Slovinsko). Téma stretnutia znie: „Tvárou v tvár“

Čo je „Stretnutie kresťanov“?
Stretnutie kresťanov je veľké zhromaždenie evanjelických kresťanov, ktoré sa koná každé dva roky vždy v inej zo zúčastnených krajín. Na Slovensku sa konalo v roku 2008 v Bratislave. Tento rok je hosťujúcou krajinou Rakúsko, kde spolupracujú tri evanjelické cirkvi, luteránska, reformovaná a metodistická cirkev a rímsko-katolícka diecéza Graz-Seckau.

Program jednotlivých dní je orientovaný na všetky generácie, v ponuke je biblické štúdium, diskusie, workshopy, koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, športové podujatia, prehliadka mesta. Vrcholom programu sú ekumenické Služby Božie v mestskom parku. Informácie o programe a možnostiach ubytovania nájdete na stránke https://www.face2face2020.at/de/

Cieľom stretnutia je, aby sa stretli, spoznali a podporili vo viere v Ježiša Krista evanjelickí kresťania a kresťanky rôznych kultúr a tradícií. Zámerom je však nielen obyčajné stretnutie a prehliadka zaujímavých miest, ale predovšetkým vzájomná podpora v oblasti duchovného života a tak povzbudenie cirkví k zodpovednosti za spoločnosť a jej budúcnosť. Spoločná oslava Boha a Jeho spoznávanie cez rôzne tradície vytvára príležitosti ku zdieľaniu viery a duchovných skúseností a tak ku lepšiemu spoznaniu vlastnej tradície a kultúry.

História
Tradícia stretávania protestantských menšinových cirkví vznikla ako výsledok snahy o reflexiu minulosti a prítomnosti a uvedomenia si spoluzodpovednosti za cirkev, spoločnosť aj rodinu. Slovenskí kresťania sa týchto stretnutí zúčastňujú od r.2002.

Kde všade sa Stretnutie kresťanov uskutočnilo:
1991 Görlitz/Nemecko – prvé stretnutie, ktorého sa zúčastnili kresťania z Čiech, Poľska a Nemecka 

1994 Niesky/Nemecko 

1996 Wisła/Poľsko 

1999 Český Těšín/Česko 

2002 Görlitz/Nemecko

2005 Praha/Česko 

2008 Bratislava/Slovensko 

2011 Drážďany/Nemecko 

2014 Wrocław/Poľsko

2016 Budapešť/Maďarsko  

2020 Graz/Rakúsko 


AKO SA PRIHLÁSIŤ
Na stránke https://www.face2face2020.at/de/anmeldung/  nájdete registračný formulár v slovenskom jazyku, kde si môžete vybrať kategóriu ubytovania a podľa nej aj cenu za pobyt.  Môžete sa registrovať individuálne, ale aj ako skupina.

V cene poplatku je zahrnutá vstupenka na všetky programy Stretnutia kresťanov, 2x nocľah, strava od piatku večera do nedele rána, vytlačený program, spevník a cestovný lístok na dopravu po Grazi.

Termín prihlásenia je do 31. 03. 2020.

Informácie o autobusových zájazdoch na toto podujatie môžete získať cez Biskupské úrady:

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku
Mgr. Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, telefón: 0918 828 012, Email: ausland@ecav.sk

Biskupský úrad Západného dištriktu:
Mgr. Andrea Valentová, predsedníčka vnútromisijného výboru, telefón: 0917 771 490, 0911 100 555, Email: valentova.andrea@gmail.com

Biskupský úrad Východného dištriktu:
Mgr. Samuel Miško, tajomník pre vzdelávanie, telefón: 0918 828 042, Email: diakonia@vdecav.sk

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.