Posledné zbohom sestre Gabčanovej

Posledné zbohom sestre Gabčanovej

Oznamujeme evanjelickej verejnosti, že dňa 5. júla 2024 zomrela vo veku nedožitých 68 rokov evanjelická diakonka, sestra Anna Gabčanová.

Posledná rozlúčka bude 8. júla 2024 o 11.00 hod. v Evanjelickom kostole v Hontianskych Moravciach.

V mene Predsedníctva ECAV  ďakujeme Pánu Bohu za vzácnu a obetavú službu našej spolusestry a jej synom spolu s rodinami vyslovujeme úprimnú sústrasť nad jej odchodom.