Pomoc do karanténnych centier

Pomoc do karanténnych centier

Milí a ctení bratia a sestry vo viere v Pána Ježiša Krista. Ako člen krízového štábu MV SR sa obraciam na Vás s výzvou o podanie pomocnej ruky a prosbou o spolupatričnosť v týchto neľahkých časoch.


MV SR zriaďuje karanténne centrá pre ľudí, ktorí prichádzajú zo zahraničia na Slovensko. Počas nariadenej karantény sa treba o týchto ľudí postarať.

Naše personálne možnosti nie sú nevyčerpateľné a preto Vás chcem poprosiť, aby ste oslovili ľudí z okolia, ktorí sú momentálne doma, sú v produktívnom veku, prípadne aj Vy sami aby ste zvážili možnosť zapojiť sa v rámci dobrovoľníctva podaním pomocnej ruky pre karanténne centrá vo Vašej blízkosti. Ak by boli medzi Vami ochotní dobrovoľníci, kontaktujte prosím veliteľa príslušného karanténneho centra, aby mali informáciu, že pokiaľ budú potrebovať pomoc, ak nebudú dostatočné počty ľudí pomocného personálu, môžu Vás osloviť a obrátiť sa práve na Vás. Každý konkrétny prejav pomoci a záujmu je veľmi potešujúci a povzbudzujúci.

Očakávaná forma služby:

  • Pomoc pri registrácii a ubytovaní ľudí, ktorí prichádzajú do karanténneho zariadenia.
  • Pomoc pri distribúcii stravy.
  • Pomoc pri nákupoch pre ľudí v karanténe (najmä lieky).
  • Starostlivosť o ľudí, ktorí sa starajú o tých, ktorí sú v karanténe.

    Dobrovoľníci neprichádzajú do priameho kontaktu s ľuďmi, ktorí sú umiestnení v karanténe.

Karanténne centrá sú zatiaľ zriadené v oblasti Bratislavy, Trenčína, Liptova, Tatier, Bardejova.

Zároveň, prosím, zaujímajte sa aj o ľudí, ktorí sú osamotení, alebo rodiny, ktoré sa vracajú z karanténnych centier do domácej karantény a prichádzajú do vašej blízkosti. Určite uvítajú podanú pomocnú ruku.

Je to veľký priestor pre konkrétnu pomoc kresťanskej lásky a záujmu jeden o druhého. Potrebujeme to všetci. Mám nádej, že dokážeme túto pomoc aj konkrétne preukázať a zároveň nás to vovedie do prežívania radosti z toho, že plníme Božie pozvanie k činnej láske uprostred nás.

V prípade ďalších otázok ohľadom dobrovoľníctva v rámci karanténnych zariadení ma kontaktujte telefonicky na tel. čísle: 0915 996 861. Nech všetkých nás chráni Pán Boh a vo svojom požehnaní nás sprevádza v každom životnom položení. Ďakujeme.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.