Poďakovanie od detí z EMŠ Magdalénka

Poďakovanie od detí z EMŠ Magdalénka

Evanjelická materská škola Magdalénka v Liptovskom Mikuláši získala finančnú podporu na kúpu novej interaktívnej tabule. Spolu sme odovzdali 1674 hlasov a pomohli tak deťom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. Vďaka Bohu.

Od školského roka 2018/2019 fungujú v EMŠ dve triedy s počtom detí 40. Snahou zriaďovateľa bolo získať financie na interaktívnu tabuľu, ktorou chcú u detí rozvíjať informačné kompetencie využiteľné pri ich ďalšom štúdiu na základnej škole. Perspektíva a potenciál tohto plánu je využiteľný v ďalšej budúcnosti.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.