Hlasujme za Evanjelický kostol vo Vyšnej Boci

Hlasujme za Evanjelický kostol vo Vyšnej Boci

Milí priatelia, pozývame vás hlasovať v súťaži Fénix, za Evanjelický kostol vo Vyšnej Boci. V poslednom období prešiel náročnou obnovou a reštaurovaním vzácneho chrámového mobiliáru. Vďaka patrí najmä sestre farárke Vierke Mosnej, ktorá spravuje tento nádherný Boží chrám. ⛪️ Hlasovať sa dá raz za 24 hodín.