PERSONÁLNE ZMENY V CZ ECAV NA SLOVENSKU OD 1.3. DO 31.3.2024

PERSONÁLNE ZMENY V CZ ECAV NA SLOVENSKU OD 1.3. DO 31.3.2024

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 01. 03. 2024 – do 31. 03. 2024
 
 
Za zborových farárov boli zvolení:
Mgr. Janka Maťová, námestná farárka CZ Poprad - Matejovce (TAS – VD) – do CZ Svit (zvolená dňa: 11. 02. 2024, právoplatnosť voľby dňa: 27. 02. 2024) 
 
ThDr. Ivan Lukáčnámestný farár v CZ Poltár (NOS – ZD) – do CZ Poltár (zvolený dňa: 18.02.2024, právoplatnosť voľby dňa: 05.03.2024) 
 
Mgr. Marek Ivan, zborový farár CZ Bystré (ŠZS – VD) – do CZ Bystré (zvolený dňa: 25. 02. 2024, právoplatnosť voľby dňa: 12. 03. 2024) 
 
Mgr. Michal Koreňzborový farár v CZ Svätý Jur (BAS - ZD) – do CZ Svätý Jur (zvolený dňa: 18.02.2024, právoplatnosť voľby dňa: 04.03.2024) 
 
Mgr. Emília Talábovázborová farárka v CZ Holíč  (MYS - ZD) – do CZ Holíč (zvolená dňa: 18.02.2024, právoplatnosť voľby dňa: 05.03.2024) 
 
Mgr. Iveta Vachulovázborová farárka v CZ Turá Lúka (MYS - ZD) – do CZ Turá Lúka (zvolená dňa: 11.02.2024, právoplatnosť voľby dňa: 27.02.2024) 
 
 
Administrovanie cirkevných zborov – Východný dištrikt:
 
Tatranský seniorát
CZ Poprad - Matejovce – administruje Mgr. Janka Maťová, zborová farárka v CZ Svit – od 10. 03. 2024 
 
Administrovanie cirkevných zborov – Západný dištrikt:
 
Bratislavský seniorát 
CZ Vrbové – administruje ThDr. Branislav Dolinský, zborový farár v CZ Piešťany – od 18. 03. 2024
 
 
Pracovný pomer ukončila:
Mgr. Dana Murínová, námestná farárka v CZ Vrbové (BAS –ZD)31. 03. 2024 
 
Na poslednej ceste v tejto časnosti sme odprevadili
brata farára Mgr. Ľudovíta Muntága, ( 16. 03. 2024)
 
 
 
Na základe doručeného materiálu spracovalo:
Mzdové oddelenie GBÚ