Generálny biskupský úrad vedie JUDr. Igor Bartho

Generálny biskupský úrad vedie JUDr. Igor Bartho

Generálne presbyterstvo zvolilo za nového riaidteľa generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku, JUDr. Igora Bartho. Úrad prevzal 16.4.2019.

Narodil sa v Hnúšti, je ženatý a má 3 deti. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1994 pracoval pre Ministerstvo zahraničných vecí SR. Od novembra 2013 do januára 2019 bol veľvyslancom Slovenskej republiky v Austrálii, na Novom Zélande a v Papue Novej Guiney so sídlom v Canberre.


Riaditeľ je výkonným pracovníkom ústredných orgánov ECAV na Slovensku, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje metodická a koordinačná činnosť na nižších cirkevných organizačných jednotkách. Jeho činnosť je okrem iného zameraná na prípravu zasadnutí ústredných orgánov ECAV na Slovensku – Synoda, Generálne presbyterstvo, Predsedníctvo cirkvi a na zabezpečovanie plnenia uznesení ústredných orgánov ECAV na Slovensku.


K dispozícii je na mailovej adrese: riaditel(at)ecav.sk alebo 0918 828 003.


V mene predsedníctva ECAV želáme novému riaditeľovi vedenie Duchom Svätým pri všetkých rozhodnutiach, ktoré ho čakajú.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.