Oznámenie o ofere na Rok evanjelického školstva

Oznámenie o ofere na Rok evanjelického školstva

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 6.12.2019 rozhodlo na 2. nedeľu po Veľkej noci – 26.4.2020, vyhlásiť dobrovoľnú celocirkevnú oferu na Rok evanjelického školstva. Z dôvodu pandémie COVID-19 nebola ofera v danom termíne realizovaná.

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku, preto na svojom zasadnutí 4.9.2020 stanovilo nový termín tejto dobrovoľnej celocirkevnej ofery na 17. nedeľu po Svätej Trojici – 4.10.2020 (termín ofery bol vybraný v súvislosti s pripomínaním si Svetového dňa učiteľov, ktorý pripadá na 5.10.2020). 

Rok evanjelického školstva 2019-2020 je súčasťou snahy o pripomenutie 30. výročia Nežnej revolúcie, ktorá ukončila vládu komunistickej totality a vytvorila priestor pre obnovu evanjelického školstva. Ofera bude použitá na aktivity, ktorých cieľom bude nielen prezentácia nášho školstva, ale aj otvorenie celocirkevnej diskusie na tému „Vzdelávanie v ECAV“, keďže táto oblasť je jednou z dôležitých oblastí pôsobenia moderného kresťanstva v súčasnom svete. Rok evanjelického školstva bude ukončený slávnostnými Službami Božími dňa 15.11.2020, ktoré budú nasledovať po konferencii, zameranej na pripomenutie si 350. výročia úmrtia velikána kresťanského vzdelávania Jána Ámosa Komenského.


Oferu na Rok evanjelického školstva posielajte na číslo účtu GBÚ:
IBAN: SK55 0200 0000 0013 6875 6257
BIC: SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol: 663 090

Nezabudnite uviesť názov svojho cirkevného zboru.

Bratia a sestry, túto oferu Vám odporúčame do Vašej štedrej pozornosti.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.