Oznámenie o ofere na Fond ECAV na podporu EBF UK v Bratislave

Oznámenie o ofere na Fond ECAV na podporu EBF UK v Bratislave

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 6.12.2019 rozhodlo na Predposlednú nedeľu cirkevného roka – 15.11.2020, vyhlásiť dobrovoľnú celocirkevnú oferu na Fond ECAV na podporu EBF UK v Bratislave. Vzhľadom na pandemickú situáciu a zatvorené kostoly sa na základe rozhodnutia Predsedníctva ECAV táto ofera neuskutoční.

Ofera mala byť použitá na podporu práce so študentmi EBF UK, pravidelné ročníkové duchovné sústredenia teológov, ktoré absolvujú v zariadeniach CZ ECAV na Slovensku, na technické vybavenie súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom, ako aj na opravy budov, ktoré využíva EBF UK. O použití prostriedkov rozhoduje Správna rada Fondu na podporu EBF UK.

Bratia a sestry, ak máte možnosť a túžbu podporiť našu fakultu, svoje príspevky môžete poslať na číslo účtu GBÚ: IBAN: SK55 0200 0000 0013 6875 6257, BIC: SWIFT: SUBASKBX. Variabilný symbol: 663 029. 

V mene študentov aj zamestnancov EBF vám ďakujeme.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.