Ordinácia na YouTube

Ordinácia na YouTube

Bratia a sestry, pripravili sme záznam zo slávnosti odinácie 2022. 


Ordinovanými za kňaza Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku boli: Miroslava Kmecová, Timotej Devečka a Matej Trepáč. Slávnosť ordinácie novokňazov sa uskutočnila 16. júla 2022 o 10.00 hod. v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Liptovskom Mikuláši. 

Záznam je dosutpný na:https://youtu.be/NI3-drMSzdY