Ordinácia na internete

Ordinácia na internete

Kaplánske skúšky úspešne ukončili a prevzali si svedectvo o kaplánskej skúške, ktoré ich oprávňuje byť ordinovanými za kňaza Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku: Kristína Halžová, Ondrej Baranec a Matúš Korenko.

Slávnosť ordinácie novokňazov sa uskutoční 15. júla 2023 v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Prešove. Sledovať ju môžete v priamom prenose na YouTube kanáli ECAV s vami.

LINK: https://youtube.com/live/WKW0EjwPlWg?feature=share