Novinky vydavateľstva Tranoscius

Novinky vydavateľstva Tranoscius

1. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (1919) 1921 – 2021
Vo vydavateľstve Tranoscius, a. s. vyšla mimoriadna kniha, ktorá zachytáva sto rokov života Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, od zasadnutia synody v Trenčianskych Tepliciach po súčasnosť. Kolektív 31 autorov pod vedením Martina Kováča prehľadným a pútavým spôsobom popisuje udalosti, ktorými naša cirkev žila v priebehu posledných sto rokov. Ich práca bola o to náročnejšia, že dosiaľ ešte nikto nenapísal dejiny našej cirkvi, ktoré by zachytávali jej posledných sto rokov, a ktorá by poslúžila ako pramenná literatúra, o ktorú by sa pri zostavovaní publikácie mohli oprieť. Kronika Evanjelickej cirkvi na 504 stranách veľkého formátu (22 x 29 cm) so stovkami fotografií v chronologickom slede.
Cena: 69€ Pri objednávke do 20.04.2022 platí zľava 12 %

2. Libor Bednár -Duch Boží v teológii Paula Tillicha
Duch Boží v teológii Paula Tillicha je novinkou v edícii Teologická knižnica. Vydavateľstvo Tranoscius prináša už piaty titul spomínanej edície. Autor Libor Bednár je evanjelický farár, ktorý pôsobil v cirkevných zboroch Liptovský Mikuláš, Poprad a v súčasnosti v Bratislave Dúbravka. Libor Bednár venoval svoju dizertačnú prácu Tillichovej pneumatológii. Kto bol Paul Tillich? Bol americký protestantský teológ nemeckého pôvodu, predstaviteľ dialektickej teológie a náboženskej antropológie. Požadoval zbaviť náboženské myslenie dogmatizmu a symbolov nezrozumiteľných dnešnému človeku. O Tillichovej univerzalistickej pneumatológii píše autor s neskrývanými sympatiami, hoci nie nekriticky. Čitateľ-teológ je postupne uvádzaný do širokého sveta jedného z najvýznamnejších teológov 20. storočia, čitateľ-neteológ do možností, aké možno ponúknuť premýšľavému intelektuálovi modernej teológie. Autor sa pokúsil načrtnúť Tillichov veľkolepý pokus nájsť jednotný svet, na ktorom sa podieľa cirkev i kultúra. Vníma cirkev ako súčasť kultúry. Ona je reprezentantom spoločenstva Ducha, ale ako sociologická skupina je i jeho deformáciou. Cirkev si nemôže robiť nárok na podrobenie si kultúry v mene spoločenstva Ducha, ale na druhej strane stojí proti všetkým profanizujúcim pokusom, ktoré by chceli cirkev izolovať od kultúrneho života.
Cena: 12€


Objednávajte telefonicky: 0918 828 555
E-mailom: odbyt@tranouscius.sk
Cez e-shop: www.tranoscius.sk