Národná rada SR podporila prenasledovaných kresťanov

Národná rada SR podporila prenasledovaných kresťanov

V januári 2019 schválil rezolúciu o pomoci prenasledovaným kresťanom veľkou väčšinou Európsky parlament a 10. septembra aj ten slovenský. Toto uznesenie je dôležitým prvým krokom v riešení alarmujúcej situácie kresťanov vo svete. 

Ako pripomína organizácia ACN - Pomoc trpiacej cirkvi: každý siedmy kresťan žije v krajine, kde je ohrozené základné ľudské právo na slobodu myslenia, pod ktoré spadá aj sloboda vierovyznania. Až 70% nábožensky motivovaných útokov je páchaných na kresťanoch. Po celom svete ide až o 300 miliónov ľudí, ktorí žijú v krajine, kde pre svoju vieru zažívajú problémy - od ťažšieho kariérneho postupu cez ostrakizovanie až po ohrozenie zdravia či života.

Národná rada Slovenskej republiky v uznesení okrem iného vyjadrila solidaritu všetkým prenasledovaným pre svoje náboženstvo alebo vieru, ktorých počet v posledných rokoch výrazne narastá. Zároveň odsúdila všetky formy diskriminácie a násilia páchaného na rôznych skupinách obyvateľstva pre ich náboženstvo či vieru, predovšetkým však genocídam. Vláda tiež ocenila prácu mnohých slovenských inštitúcií, ktoré sú po celom svete dlhodobo činné v oblasti pomoci prenasledovaným pre náboženstvo alebo vieru. 

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.