Mediálna návšteva z RTVS

Mediálna návšteva z RTVS

8. apríla 2024 prijali pozvanie brata generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka vedúca náboženského vysielania v rozhlase a v televízii RTVS, pani Soňa Koželová a tiež dramaturg RTVS, pán Matej Synak. Cieľom príjemného a priateľského stretnutia bolo blahoželanie pani Koželovej k novej funkcii, poďakovanie za doterajšiu a plánovanie budúcej spolupráce. 

Pani Soňa Koželová je od 1. marca 2024 novou vedúcou náboženskej redakcie v televízii. Stala sa teda šéfkou oboch redakcií a podľa jej slov sa bude snažiť jednak udržať kvalitné relácie, pripravované náboženskými redakciami v rozhlase aj v televízii a zároveň ponúknuť nové formáty. 

Hlavnou témou rozhovorov bol Evanjelický deň a s ním spojené mediálne aktivity. Brat generálny biskup spomenul že hlavnou témou bude Biblia, konkrétne 445. výročie vydania Kralickej Biblie. Pani Koželová prisľúbila, že sa bude v rámci júna snažiť túto tému reflektovať aj v reláciách RTVS. 

Mediálna tajomníčka ECAV Jana Nunvářová vyjadrila poďakovanie za ústretovosť pri presunutí rozhlasového prenosu v júni, z tradičnej štvrtej nedele na tretiu, aby dva prenosy 23. júna nekolidovali. 

Brat Matej Synak spomenul, že redakcia náboženského vysielania v televízii je síce personálne oklieštená, snažia sa, aby bol obsah a jeho kvalita udržané a aby si diváci najmä vo vysielaní :Dvojky vždy našli zaujímavé a duchovne hodnotné témy a relácie. 

V rámci stretnutia sa všetci prítomní zhodli na túžbe úzkej spolupráce aj v budúcnosti. Nie len pri príprave prenosov zo Služieb Božích, ale aj obsahu ostatných relácií náboženských redakcií.