Krabice požehnania

Krabice požehnania

Milí bratia farári, sestry farárky, členovia cirkevných zborov, 
v prvom rade Vás srdečne pozdravujeme a želáme Vám veľa síl v týchto pohnutých časoch. Ako koordinátori pre pomoc Ukrajine, poverení generálnym presbyterstvom ECAV, obraciame sa na Vás s podnetom, ktorý sme spoločne s bratom Bevanom Steinom, hlavným koordinátorom humanitárnej pomoci na Ukrajinu, pomenovali ako projekt "Boxes of blessing" (Krabice požehnania). 

Týmto Vás pozývame k spolupráci. 

Zmyslom projektu je obdarovať ľudí, ktorí žijú vo vojnou zmietaných oblastiach na Ukrajine, konkrétnymi produktami, ktoré potrebujú pre svoj život (ich zoznam je v prílohe). Do projektu sa môžu zapojiť cirkevné zbory, rodiny, jednotlivci a jednou takouto krabicou podporiť jednu ukrajinskú rodinu. Zámerom je pripraviť 400 takýchto krabíc (čo je kapacita kamióna), ktoré brat Bevan Stein osobne doručí do rúk partnerskej evanjelickej cirkvi na Ukrajine, konkrétne rodinám v Černihive a v okolí Charkova. 

Priestor na túto pomoc je rozsiahly. Bratia a sestry z partnerskej evanjelickej cirkvi na Ukrajine, ktorí nás pozvali k spolupráci na tomto projekte, sa totiž starajú o viac ako tristo rodín. 

Vzhľadom na to, že Krabice požehnania sa budú prepravovať kamiónom cez ukrajinskú hranicu, je dôležité dodržať pokyny, ktoré nám uľahčia prepravu a zároveň colnú kontrolu

1. Pokiaľ ide o obsah škatúľ, je veľmi konkrétny. Vyskladali sme ukážkovú krabicu, ktorej obsah je nafotený v prílohách (vrátane zoznamu vecí). Boxes of Blessing_zoznam tovaru.pdf Ide o potraviny, lieky a hygienické potreby, ktoré 2 dané rodiny potrebujú a využijú. Množstvo a typ výrobkov nie sú náhodné. Ak chceme byť v tejto pomoci efektívni, je potrebné ich dodržať (aj kvôli colnej kontrole, ktorej potrebujeme dokladovať presné zloženie prevážaného tovaru). 

2. Vzhľadom na to, že je nutné prichystať krabicu v presnom zložení, ako je v prílohách, prikladáme aj pokladničné bloky z nákupu, ktorý pokryje obsah jednej krabice, aby ste mali predstavu o finančnej náročnosti. Cena škatule je 6 eur (hradí ECAV), nákup liekov v lekárni vychádza približne na 77 eur (po zaokrúhlení) a nákup potravín po zaokrúhlení na 79 eur. Hodnota obsahu jednej škatule je približne 162 eur. Boxes of blessing - orientačná cena tovaru.pdf

3. Odporúčame, aby tovar, ktorý bude tvoriť obsah krabíc, pripravovali cirkevné zbory ako celky, nakoľko obsah je finančne náročnejší. Je možné podľa rozpisu rozdeliť jednotlivé komponenty medzi rodiny alebo menšie skupiny, a takto môže nejakým malým vkladom prispieť každý. 

4. Do krabice je možné pribaliť v obálke aj biblický verš alebo iný pozdrav od tých, ktorí krabicu pripravili (môže sa pripojiť aj fotka), aby rodina, ktorá ju dostane, vedela, že niekomu na nej záleží a modlí sa za ňu. 

5. Je nevyhnutné (z dôvodu prepravy a colnej kontroly), aby všetky krabice boli rovnaké. V prípade, že by ste ako cirkevný zbor pripravovali väčšie množstvo krabíc (viac ako 10), vieme Vám tieto krabice doručiť vopred (ich foto je tiež v prílohe). Ak budete mať menší počet krabíc, môžete tovar pripraviť do akejkoľvek krabice, ktorá má nosnosť 20 kg. Dobrovoľníci následne tento tovar uložia do krabíc, ktoré boli schválené na prepravu. 

Pripravené krabice prosíme doručiť najneskôr do 25. 10. 2022 na zberné miesta
Evanjelická spojená škola Prešov – kontakt – duchovný správca – M. Oráč, orac@esspo.sk 
Evanjelické gymnázium Košice – kontakt – duchovný správca 
Evanjelická spojená škola L. Mikuláš – kontakt – duchovný správca 
Evanjelická spojená škola Martin – kontakt – duchovná správkyňa J. Bosáková, jana.bosakova@essmt.sk Evanjelické gymnázium B. Bystrica – kontakt – riaditeľ S. Hanuska, +421 917 430 552, evg@stonline.sk Evanjelické gymnázium Tisovec – kontakt – riaditeľka M. Štefániková, +421 908 852 995, miroslava.stefanikova@egt.sk 
Evanjelické lýceum Bratislava – kontakt – riaditeľka – M. Radúchová, +421 905 902 288, maria.raduchova@evlyceum.sk 
Cirkevný zbor ECAV Levice – kontakt – M. Riecky, +421 918 828 115, martinriecky@gmail.com 
Cirkevný zbor ECAV Nitra – kontakt – I. Boženík, +421 918 828 150, farar@ecavnr.sk
Cirkevný zbor ECAV Trnava – kontakt – R. Vařák, +421 904 606 756, zborovy.farar@trnava.ecav.sk 

Kontaktnou osobou celého projektu je Bevan Stein (bevan_d_stein@msn.com, +421 903 741 051), ale keďže je často na cestách (čo môže spôsobiť jeho nezastihnuteľnosť), ďalšími kontaktnými osobami pre zabezpečenie logistiky sú: 
za VD – Ľ. Martičková, +421 947 478 470, coordinator-ukraine@ecav.sk 
za ZD – A. Martišková, +421 45 520 36 36, sekretariat@zdecav.sk 3 

Termín vývozu na Ukrajinu je plánovaný začiatkom novembra. Termín vyzdvihnutia krabíc z jednotlivých zberných miest by mohol byť posledný októbrový týždeň 26. – 30. 10. 2022 (konkrétny termín sa upresní podľa množstva pripravených krabíc a nastavenia logistiky zberu). 

Budeme radi, keď sa zapojíte do tohto projektu, aj keď vieme, že v uplynulých mesiacoch ste už veľkou mierou prispeli k pomoci pre Ukrajinu. O celkovej distribúcii a adresovaní celejzásielky budete informovaní prostredníctvom reportov brata Bevana, tiež na webových stránkach ECAV. 

Veríme, že aj takouto malou službou a pomocou dokážeme pomôcť niekoľkým stovkám rodinám na Ukrajine.

O službe a už realizovaných projektoch humanitárnej pomoci si môžete vytvoriť obraz na nižšie uvedených linkoch:

https://www.facebook.com/bevan.stein/posts/pfbid0VdTTpfPDKCxFKobzQotLsWJ485Sr2wPL2ARQ x7Uvm7smmWvterpRr7yv6PXBq9j5l https://www.facebook.com/bevan.stein/posts/pfbid035copo2qwig7EXaVaqxe5UA1At56jSQw1maf 95ZEmscee1QunPGpvysC9mDw2HXJHl https://www.facebook.com/bevan.stein/posts/pfbid0xKqZE61sje7Zvx9WCgxo17mskfuEyQSZzKMkv TUKfWBpnVNPxZw5S7F5wbhofbzYl https://www.facebook.com/bevan.stein/posts/pfbid0uKRrtRho8ag2YKwnn9tM2LTQw6yw7VEAEsaHdiRD6x7qiUgHSN1sWichwHHvmkXkl

Už teraz Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a za to, že Vám nie sú ľahostajní ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Nech Vám Boh Vašu štedrosť odplatí svojím požehnaním! 

So srdečným pozdravom 
predsedníctvo ECAV na Slovensku 
predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku 
predsedníctvo VD ECAV na Slovensku 

Galéria k článku

ECAV