Kondolencia pri úmrtí Ondreja Hronca

Kondolencia pri úmrtí Ondreja Hronca

Milí bratia a milé sestry, prijali sme správu, že dňa 13. júna 2023 si Pán života a smrti povolal do večnosti v 85. roku života bývalého dozorcu Gemerského seniorátu ECAV, verného služobníka, skvelého, úprimného a pokorného človeka, vedca, pedagóga, publicistu na stránkach evanjelickej tlače a tvorcu rozhlasových pásiem a televíznych medailónov významných evanjelických osobností, 


brata profesora Ing. Ondreja Hronca, DrSc. 


Brat profesor Ondrej Hronec bol srdcom Gemerčan, aj keď pracoval a zastával rôzne funkcie vo vzdelávacích a iných inštitúciách nie len na Slovensku, ale aj v Česku, Bielorusku a Poľsku. Okrem iných ocenení je tiež nositeľom Ceny Leonarda Stöckela, ktorú mu udelila Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku.


Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vyjadruje úprimnú sústrasť smútiacej manželke Daniele, ostatnej rodine, priateľom zosnulého a Gemerskému seniorátu.


Nech je nám posilnením a potešením slovo Pána Ježiša Krista z Jánovho evanjelia 11, 25: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.


Ivan  Eľko,

generálny biskup ECAV


Renáta Vinczeová

generálna dozorkyňa ECAV


Podľa informácie brata Radovana Gdovina, seniora Gemerského seniorátu:

Posledná rozlúčka s pánom profesorom Ondrejom Hroncom je naplánovaná v Gočove, dňa 16. júna 2023 (piatok) o 14.00 h.