Kondolencia pri nešťastí v Spišskej Kapitule

Kondolencia pri nešťastí v Spišskej Kapitule

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vyjadruje úprimnú sústrasť rodičom obetí autobusového nešťastia, príbuzným, priateľom a tiež biskupovi Mons. Františkovi Trstenskému a Spišskej diecéze. Všetkým zraneným prajeme skoré uzdravenie.
 
V Spišskom Podhradí sa udiala mimoriadna kombinácia udalostí: Smrť troch mladých dievčat je sama o sebe hrozná tragédia a naviac, stala sa cestou na kresťanské podujatie. Dobrý úmysel prebúdzať a posilniť mladých ľudí vo viere vo Vzkrieseného Pána, úmysel ktorému každý žehná a každý sa z neho teší - bol poznačený tragickou udalosťou. Doslova jóbovská zvesť. Aj to, žiaľ, patrí k charakteristike časného sveta, v ktorom žijeme.
 
Modlíme sa o potešenie každého jedného zarmúteného srdca - aby pozostalí nestratili vieru a v nej prijali aj tak bolestnú stratu, akou je smrť svojich drahých - aby náhla strata priateľov priviedla ich rovesníkov bližšie k Bohu a ku kresťanskému životu - a aby diecéza nestratila nadšenie a motiváciu venovať sa mládeži.