Kandidáti na pozíciu generálneho dozorcu ECAV

Kandidáti na pozíciu generálneho dozorcu ECAV

Do funkcie generálneho dozorcu Kandidačná porada vo Zvolene na svojom zasadnutí dňa 4. apríla 2022 v tajnom hlasovaní odporučila do volieb na funkciu generálneho dozorcu ECAV dvoch kandidátov: Petra Gärtnera a Renátu Vinczeovú.  

Každý z nich mal povinnosť predložiť svoj životopis, čestné prehlásenie, výpis z registra trestov a motivačný list s uvedením dôvodov, pre ktoré sa rozhodol uchádzať o funkciu generálneho dozorcu ECAV. Kandidačná porada skontrolovala, či jednotliví kandidáti spĺňajú základné podmienky kandidácie, ako ich stanovujú cirkevnoprávne predpisy, a následne o každom jednom hlasovala.
Ponúkame vám teda životopisy a osobné stanoviská oboch kandidátov:

Renáta Vinczeová, dištriktuálna dozorkyňa ZD a súčasná zástupkyňa generálneho dozorcu ECAV
Životopis R. Vinczeová.pdf
Osobné stanovisko Renáta Vinczeová.pdf

Peter Gärtner, dozorca Liptovsko-oravského seniorátu

Životopis P. Gärtner.pdf
Osobné stanovisko Peter Gärtner.pdf

S obidvomi kandidátmi pripravuje Mediálny výbor ECAV aj diskusiu. Sledovať ju môžete na YouTube ECAV s vami NA TOMTO LINKU v piatok, 22.4.2022 od 17.00 hod.