Jesenné rokovanie Synody ECAV 2022

Jesenné rokovanie Synody ECAV 2022

Bratia a sestry, vážení synodáli,
oznamujeme vám, že druhé- jesenné rokovanie Synody ECAV v roku 2022 sa bude konať 15. októbra 2022 v Kúpeľoch Sliač. 

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí dňa 9.6.2022 prijalo uznesenie o konaní v tomto roku v poradí druhej jesennej Synody ECAV. V tejto súvislosti, ako bolo avizované už v správe z posledného zasadnutia GP, si Vám dovoľujeme oznámiť informáciu o konkrétnom mieste a termíne konania zasadnutia najvyššieho grémia cirkvi.
Zasadnutie 2. Synody ECAV 2022 je naplánované v termíne 15. októbra 2022 v Kúpeľoch Sliač ( v priestoroch Kúpeľnej dvorany).