Informácie o zahraničnej pomoci

Informácie o zahraničnej pomoci

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku je v rámci partnerskej spolupráce s evanjelickými cirkvami v zahraničí dlhodobo finančne podporovaná z nasledujúcich zdrojov:
a) Hoffnung für Osteuropa (HfO) – Diakonisches Werk Ev. Kirche Württemberg 
b) Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) 
c) Gustav Adolf Werk e. V. (GAW) – Evangelische Kirche Deutschland  

Zahraniční partneri v priebehu posledných mesiacov čiastočne pozmenili kritériá poskytovanej pomoci, o čom už boli cirkevné zbory informované listom z Generálneho biskupského úradu. Zásady schvaľovania žiadostí o podporu projektov zo zahraničia sú uverejnené v plnom znení v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, a tiež samostatne na webe ECAV: TU

Žiadosti o finančnú podporu sa predkladajú prostredníctvom formulára, ktorý je k dispozícii na stiahnutie tu: Zahraničná pomoc - formulár žiadosti.docx

O finančnú podporu sa smú uchádzať všetky cirkevné organizačné jednotky ECAV, zborové diakonie, rôzne iné účelové zariadenia cirkevných organizačných jednotiek ECAV, taktiež evanjelické školy a evanjelické materské školy.

Zdroj obrázka: Pixabay