INFORMÁCIA O STAVE FFZ K 31.3.2023

INFORMÁCIA O STAVE FFZ K 31.3.2023

V prvom štvrťroku 2023 boli príjmy vo Fonde finančného zabezpečenia ECAV (FFZ) po prvý krát od začiatku jeho existencie vyššie, než bol samotný predpis na dané obdobie. Na túto skutočnosť mali vplyv dva faktory: 20 cirkevných zborov zaplatilo do FFZ vopred (väčšinou do konca roka 2023) vo výške 62 191 €, a niekoľko ďalších cirkevných zborov začalo doplácať ich podlžnosti voči FFZ z minulosti.
 
Podlžnosti voči FFZ k 30. 3. 2023 má celkom 92 zborov (+8 oproti roku 2022) a síce vo výške spolu 333 383,11 €, z čoho 154 986,50 € (39,18 %) pripadá na 24 cirkevných zborov, ktoré doteraz do FFZ neprispeli ani jediným eurom. Počet absolútnach neplatičov sa tak oproti minulému roku znížil o 2 cirkevné zbory. Zvyšok nedoplatkov (v rôznych sumách) pripadá na 68 zborov. 205 zborov má vyrovnané všetky platby. Podrobné informácie o platbách jednotlivých zborov sú v priloženej tabuľke.

FFZ 2023 - stav k 31.03.2023.pdf