Hľadáme tajomníka pre EMC

Hľadáme tajomníka pre EMC

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku hľadá tajomníka Edukačno-misijného centra ECAV (EMC)
 
Miesto výkonu práce: Generálny biskupský úrad v Bratislave, Palisády 46 
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok, pracovná zmluva
Termín nástupu: ASAP
Mzdové podmienky: od 1 190 € (v závislosti od praxe) plus osobné ohodnotenie
 
Informácie o pracovnom mieste – pracovná náplň
 • vedenie administratívno – ekonomickej agendy EMC  (v spolupráci s ekonomickým oddelením) – evidencia a spracovanie autorských a iných zmlúv, dokladov e-shopu, vyúčtovanie grantov a dotácií pre činnosť EMC
 • organizačné zabezpečenie programov a podujatí organizovaných EMC a ECAV – konferencie, vzdelávacie podujatia, súťaže pre žiakov a študentov škôl a iné
 • spolupráca s Evanjelickou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského pri zabezpečení vzdelávacích podujatí pre teológov/kaplánov a pri organizácii výpomoci teológov v zboroch
 • organizačné zabezpečenie kaplánskych a farárskych skúšok 
 • koordinácia štúdia v zahraničí (na Saint-Paul Lutheran High School Cincordia, Missouri, USA)
 • sprostredkovanie zahraničných lektorov pre evanjelické školy – komunikácia s partnerskými cirkvami v zahraničí, školami a štátnymi úradmi pri zabezpečení pobytu a činnosti lektorov
 • spolupráca s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a inými štátnymi inštitúciami 
 • spolupráca so Školským výborom ECAV na Slovensku a Asociáciou evanjelických škôl Slovenska
 • vykonávanie ďalších úloh podľa pokynov predsedníctva ECAV, riaditeľa GBÚ a vedúceho Edukačno-misijného centra ECAV
 
Benefity
 • pravidelné odborné školenia a semináre, možnosti sebarealizácie
 • práca v stabilnej spoločnosti, príjemné pracovné prostredie
 • zamestnanecké benefity (rekreačné poukazy, voľno počas cirkevných sviatkov, 4 dni „sick day“)
 • flexibilný pracovný čas s možnosťou dohody home office 
 
Požiadavky na uchádzača
 • vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa
 • aktívne ovládanie štátneho jazyka (slovom a písmom)
 • ovládanie Microsoft Office na úrovni pokročilý 
 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, asertivita, cit k ľuďom
 • znalosť legislatívy v oblasti školstva a organizačné schopnosti 
 • znalosť cudzieho jazyka a cirkevno-právnych predpisov vítaná 
 
Informácie o výberovom konaní
V prípade, že máte záujem o túto pracovnú pozíciu, pošlite Váš štruktúrovaný životopis a motivačný list na riaditel@ecav.sk a pripojte Váš súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Všetky zaslané životopisy a motivačné listy sa v súvislosti s realizáciou výberového konania archivujú 3 mesiace. Po uplynutí tejto lehoty sa skartujú. 
 
Ďakujeme za prejavený záujem pracovať v našej organizácii a pochopenie, že budeme kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  30.4.2024
 
Kontakt: 
Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku
Generálny biskupský úrad
Palisády 46, 811 06 Bratislava 
Mgr. Ján Bunčák, riaditeľ GBÚ 
E-mail: riaditel@ecav.sk