Farárske skúšky 2022

Farárske skúšky 2022

Farárske skúšky sa budú konať 3. októbra 2022 o 8.30 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave.

Prehľad študijnej literatúry a požiadaviek na farársku skúšku:

literatúra FS 2022.docx