Evanjelický stolový kalendár 2023

Evanjelický stolový kalendár 2023

Evanjelický stolový kalendár patrí už neodmysliteľne patrí vašich domovov a na vaše pracoviská. Rok 2023 je dôležitým rokom pre slovenskú evanjelickú spoločnosť, pretože si v ňom pripomíname výročie založenia vydavateľstva Tranoscius, ktoré je napriek mnohým neľahkým skúškam vytrvalo na svojej ceste v službe slova už neuveriteľných 125 rokov.

Preto s veľkou radosťou prichádzame aj tento rok so stolovým kalendárom, ktorý je okrem tradičnej prezentácie našich evanjelických kostolov, doplnený o biblické citáty, ponúka prehliadku slovenských evanjelických osobností, ktoré pôsobili ako spisovatelia, politici, vedci, učitelia a ktorí vo veľkej miere prispievali k formovaniu slovenskej kultúry a národného povedomia. 

https://www.tranoscius.sk/zbozi/evanjelicky-stolovy-kalendar-2023.html