Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku hľadá tajomníka

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku hľadá tajomníka

Miesto výkonu práce: Generálny biskupský úrad v Bratislave, Palisády 46
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Termín nástupu: ASAP
Mzdové podmienky: od 1 048 € (v závislosti od praxe) plus osobné ohodnotenie
 
Informácie o pracovnom mieste – pracovná náplň:
 • príprava a predkladanie materiálov na rokovanie orgánov ECAV - synody a generálneho presbyterstva (prípadne aj iných orgánov), zasielanie pozvánok, spracovanie zápisníc
 • organizačné zabezpečenie rokovaní orgánov, účasť na rokovaní 
 • sledovanie a kontrola plnenia úloh zo zasadnutí orgánov
 • komunikácia s iným organizačnými jednotkami v rámci cirkvi v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich zo zasadnutí orgánov
 • zabezpečenie chodu kancelárie predsedníctva ECAV, vedenie potrebnej agendy 
 • administratívne práce 
 • vykonávanie ďalších potrebných úloh v súvislosti s rokovaniami orgánov ECAV
 
Benefity:
 • zamestnanecké benefity (napr. voľno počas cirkevných sviatkov, 4 dni „sick day“)
 • flexibilný pracovný čas, v osobitných prípadoch možnosť pracovať z domu 
 • pravidelné odborné školenia a semináre, možnosti sebarealizácie
 • práca v stabilnej spoločnosti, príjemné pracovné prostredie
    
Požiadavky na uchádzača: 
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • aktívne ovládanie štátneho jazyka (slovom a písmom)
 • ovládanie Microsoft Office na úrovni pokročilý 
 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, asertivita, cit k ľuďom
 • členstvo v ECAV na Slovensku
 
Informácie o výberovom konaní:
V prípade, že máte záujem o túto pracovnú pozíciu, pošlite Váš štruktúrovaný životopis a motivačný list na riaditel@ecav.sk a pripojte Váš súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane údajov. Všetky zaslané životopisy a motivačné listy sa v súvislosti s realizáciou výberového konania archivujú 3 mesiace. Po uplynutí tejto lehoty sa skartujú.
Ďakujeme za prejavený záujem pracovať v našej spoločnosti a pochopenie, že budeme kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15. 9. 2023
 
Kontakt: 
Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku
Generálny biskupský úrad
Palisády 46, 811 06 Bratislava 
Mgr. Ján Bunčák, riaditeľ GBÚ 
E-mail: riaditel@ecav.sk