Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku hľadá ekonóma/hlavného účtovníka

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku hľadá ekonóma/hlavného účtovníka

Miesto výkonu práce: Generálny biskupský úrad v Bratislave, Palisády 46
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Termín nástupu: ASAP
Mzdové podmienky: od 1500 € (+ plus osobné ohodnotenie)
 
Informácie o pracovnom mieste – pracovná náplň:
 • komplexné spracovanie účtovníctva
 • kontrolovanie finančných výkazov, účtovných kníh a účtov
 • účtovná závierka (súvaha, výkaz ziskov a strát, cash-flow)
 • spracovanie daňových priznaní (DPH, daň z príjmu PO, daň z MV)
 • spolupráca s daňovými úradmi a inými inštitúciami (Ministerstvo kultúry, Štatistický úrad a pod.)
 • spracovávanie výkazov pre potreby orgánov štátnej správy
 • príprava reportov pre vedenie a orgány organizácie 
 • vedenie 4 pracovníkov ekonomického a mzdového oddelenia
 
Benefity:
 • zamestnanecké benefity (napr. voľno počas cirkevných sviatkov, 4 dni „sick days“)
 • flexibilný pracovný čas, možnosť pracovať čiastočne z domu 
 • pravidelné odborné školenia a semináre, možnosti sebarealizácie
 • predplatené daňové a účtovné portály
 • práca v stabilnej spoločnosti, príjemné pracovné prostredie, káva, kuchynka 
Požiadavky na uchádzača: 
 • stredoškolské  alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru
 • ovládanie podvojného  účtovníctva 
 • skúsenosť so spracovaním účtovníctva pre neziskovú sféru a viaczdrojovým financovaním výhodou
 • skúsenosti s automatizáciou účtovných úkonov a aktívne využívanie vhodných softvérov (napr. SQL databázy, MS Excel, fakturácia a pod.)
 • znalosť programu Omega výhodou
 • znalosť programu Vema výhodou
 • ovládanie Microsoft Office na úrovni pokročilý 
 • samostatnosť, komunikatívnosť, asertivita, cit k ľuďom, zodpovednosť

Informácie o výberovom konaní:
V prípade, že máte záujem o túto pracovnú pozíciu, pošlite prosím svoj štruktúrovaný životopis a motivačný list na riaditel@ecav.skekonom@ecav.sk a pripojte Váš súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane údajov.  Všetky zaslané životopisy a motivačné listy sú v súvislosti s realizáciou výberového konania uchovávané po dobu 3 mesiacov. Po tejto lehote, budú Vaše osobné údaje zlikvidované. 
Ďakujeme za prejavený záujem pracovať v našej spoločnosti a pochopenie, že budeme kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15. 8. 2022
 
Kontakt: 
Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku
Generálny biskupský úrad
Palisády 46, 811 06 Bratislava 
Mgr. Ján Bunčák, riaditeľ GBÚ 
E-mail: riaditel@ecav.sk