Elektronické schránky - informácia pre štatutárov COJ

Elektronické schránky - informácia pre štatutárov COJ

Bratia a sestry, elektronické schránky sú už plne funkčné. Nakoľko nám v posledných dňoch bolo z viacerých COJ avizované, že sa ich komunikácia so štátnymi orgánmi skomplikovala, keď z dôvodu zanedbania kontroly obsahu svojich elektronických schránok neodpovedali v zákonnej lehote na doručené podania, chceli by sme Vás bratia a sestry povzbudiť, aby ste na svoje elektronické schránky nezabúdali. 

Tak ako si kontrolujete vaše poštové schránky, kontrolujte si prosím aj Vaše elektronické schránky. Je to vo Vašej kompetencii, zodpovednosti aj vo Vašom vlastnom záujme. Chceli by sme Vás tiež upozorniť, aby ste v prípade zmeny štatutárov Vašej COJ, nahlásili tieto skutočnosti cirkevnému odboru Ministerstva kultúry SR, aby sa nový štatutár/štatutári dostali do elektronickej schránky. K nahláseniu zmeny štatutára je potrebné pripojiť kópiu menovacieho dekrétu alebo potvrdenie nadriadeného orgánu. 

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.