ECAV - ubytovanie ukrajinských utečencov

ECAV - ubytovanie ukrajinských utečencov

Vážené cirkevné zbory, misijné a diakonické zariadenia ECAV, členovia ECAV na Slovensku, od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine uplynuli už 2 týždne a ECAV na Slovensku (jednotlivci, cirkevné zbory, misijné a diakonické zariadenia) sa zapojili do úžasnej a obetavej služby vo viacerých smeroch (finančná zbierka, materiálna zbierka, dobrovoľnícka služba na štátnej hranici Vyšné Nemecké, prevoz i ubytovanie ukrajinských utečencov atď).

Rozhodli sme sa preto zmapovať situáciu v oblasti ubytovania ukrajinských utečencov cez dotazník v Google Forms.

Cieľom tohto dotazníka je zistiť, koľkým utečencom (dospelým aj deťom), na aký dlhý čas a ako konkrétne sme v ECAV pomohli. Takisto chceme zistiť, koľkí z nich boli tranzitní a koľkí ostávajú na dlhší pobyt, a tak pripraviť systém pomoci v dlhodobom ubytovaní utečencov.

Dotazník chce zmapovať situáciu v ubytovaní od vypuknutia konfliktu na Ukrajine do 13. 3. 2022. Ďalšie obdobie budeme monitorovať v novom dotazníku.

Dotazník je určený pre všetkých, ktorí ubytovali ukrajinských utečencov, či už ako evanjelické rodiny, cirkevné zbory, misijné alebo diakonické strediská ECAV na Slovensku.

Dotazník je potrebné vyplniť a odoslať do 16. 3. 2022.

Link: https://forms.gle/UELLsza7iAv1uAJR9

ĎAKUJEME.