Dôležitý oznam: migrácia e-mailov

Dôležitý oznam: migrácia e-mailov

Bratia a sestry, oznamujeme vám, že v dňoch 4.-5.2.2023 bude prebiehať migrácia e-mailov a transfer domény ecav.sk k novému registrátorovi Websupport.sk. Z tohto dôvodu dôjde k nasledovným zmenám:
 
1, Bude zmenené heslo do e-mailovej schránky. Heslo si počas uvedených dní nemeňte. Včas vám oznámime nové.
2, V uvedených dňoch nebude fungovať odosielanie e-mailov, resp. nebudeme vedieť garantovať ich doručenie.
3, Zmení sa prístup na Webmail. Nová adresa pre webmail je https://mail.websupport.sk/  (meno je Váš email, heslo vám oznámime)
4, Bude nutná zmena nastavenia e-mailových klientov (Outlook, Gmail, Thunderbird…). Zmenia sa iba informácie o serveroch pre prichádzajúcu, odoslanú poštu a heslo.
Nové nastavenia sú nasledovné:
Server pre prichádzajúcu poštu
IMAPimap.m1.websupport.sk
POP3pop3.m1.websupport.sk
Server pre odchádzajúcu poštu
SMTPsmtp.m1.websupport.sk
Dostupné porty
IMAP993 - (SSL/TLS)
POP3995 - (SSL/TLS)
SMTP465 - (SSL/TLS)
 
5, Od 6.2.2023 sa budú dať posielať e-maily iba z novej adresy na webmail. https://mail.websupport.sk/ (viď bod 3)Do 28.2.2023 bude fungovať taktiež pôvodný prístup na webmail, ale už sa z neho nebudú dať odoslať e-maily. Bude slúžiť iba ako náhľad. Všetky e-maily budú presunuté a dostupné po migrácii cez webmail, nové emaily sa Vám budú sťahovať po zmene nastavenia e-mailových klientov, podľa bodu 4.
6, Presmerovanie e-mailov bude deaktivované.
7, Ostatné informácie a nastavenia schránok nájdete na nasledovných odkazoch:
Informácie o nastaveniach: https://www.websupport.sk/podpora/kb-categories/emaily/
Poštoví klienti: https://www.websupport.sk/podpora/kb-categories/postovi-klienti/