Detský časopis Dúha- veľká zmena

Detský časopis Dúha- veľká zmena

Priatelia, vyzývame vás k online odberu, lebo na ňom bude závisieť cesta Dúhy v budúcnosti. I naďalej potrebujeme akúkoľvek vašu odozvu – pochvalu i kritiku, nápady a vylepšenia, aby sa Božie slovo mohlo medzi našimi deťmi šíriť i týmto spôsobom. Pomôžme si navzájom a oslávme Pána Boha spoločným dielom! V časopise sú spracované rôzne duchovné témy s bohatou ilustračnou výbavou a množstvom úloh pre školy, cirkevno-zborové i rodinné činnosti, ktoré pomáhajú pri výchove a vzdelávaní detí. Vo väčšej miere tiež obsahuje kratšie literárne útvary; najmä báseň či rozprávku, ale aj viaceré náučné texty z rôznych oblastí.

Ako si objednať časopis Dúha v digitálnej podobe?

- Zaregistrujte sa vaším e-mailom na www.floowie.com,
- kredit si kúpite vpravo hore pod ikonou košík,
- vyberte si predplatné na rok alebo pol roka alebo na kúpu konkrétneho čísla, kliknite pokračovať,
- zobrazia sa vám údaje pre platbu – po vyplnení povinných údajov a zadaní sumy za ročné predplatné, polročné predplatné alebo jedného čísla potvrďte kúpiť,
- po zobrazení platobných údajov (číslo účtu a variabilný symbol), uhraďte sumu cez váš internet banking,
- po pripísaní vášho kreditu na účet (môže byt na druhý deň) na www.fl oowie.com vyhľadajte Dúhu alebo vyhľadajte priamo www.fl oowie.com/sk/tranosciussk,
- vyberte ktorékoľvek číslo časopisu a kliknite kúpiť za kredity.

Číslo máte zakúpené vo vašej knižnici. Môžete si ju kedykoľvek čítať a ktorúkoľvek stranu si aj vytlačiť


Slovo vedúcej redaktorky Dúhy

Na literárnom nebi vychádza Dúha vyše 30 rokov. Spolu s manželom a tímom skvelých spolupracovníkov pripravujeme každý mesiac zaujímavé čítanie a hromadu aktivít, hier a súťaží.

V časopise sú spracované rôzne duchovné témy s bohatou ilustračnou výbavou a množstvom úloh pre školy, cirkevnozborové i rodinné činnosti, ktoré pomáhajú pri výchove a vzdelávaní detí. Vo väčšej miere tiež obsahuje kratšie literárne útvary; najmä báseň či rozprávku, ale aj viaceré náučné texty z rôznych oblastí.

Časopis Dúha si zachováva „čistotu a jednoduchosť“ v textovej i grafickej podobe – na rozdiel od súčasných komerčných časopisov pre deti – s dôrazom na evanjeliovú zvesť.

Predstavujeme v nej jednotlivé evanjelické materské a základné školy, ďalej spoločenstvá detí pôsobiace pri cirkevných zboroch a tiež mapujeme detské spevokoly a rôzne detské hudobné či dramatické skupiny.

Komu je Dúha určená?

Dúha je určená predovšetkým deťom predškolského a mladšieho školského veku asi do 12 rokov. Nie je to však striktné pravidlo, pretože povzbudzujúce odozvy prichádzajú i od dospelých čitateľov, ktorí aktívne pracujú s naším časopisom, či už v rámci voľného času doma s deťmi alebo v školských kluboch, školách na hodinách náboženstva či na detských besiedkach.

Po dlhoročných skúsenostiach vieme, že si Dúha našla miesto v rodinách, kde si ju čítajú rodičia spolu s deťmi. Jednoduché texty a úlohy zvládnu deti samotné, ale nejeden raz býva téma určená katechétom, alebo tým zdatnejším, ktorí ju majú pomôcť sprostredkovať menším a aj takým spôsobom napĺňať príkaz Pána Ježiša – šíriť o Ňom dobrú zvesť a navzájom sa v poznávaní Božích právd upevňovať.

Aká veľká zmena nás čaká?

Septembrové číslo, ktoré práve držíte v rukách, je posledné vytlačené a Dúha sa s vami v tejto printovej verzii lúči. Ďakujeme všetkým verným čitateľom a pravidelným dlhoročným odberateľom za podporu, priazeň a pochopenie i pri mnohých našich pochybeniach.

Niekoľko rokov je finančná situácia okolo Dúhy neúnosná a jej výroba vykazuje veľké straty. Je nám veľmi ľúto, že postupne ubúdajú predplatitelia a výrazne sa zvyšuje cena poštovného i výrobných nákladov. Mnoho rokov sa prihovárame kompetentným najmä v radoch cirkvi, aby podporili predaj nášho časopisu. Opak je však pravdou. Dúha je síce v školách i na besiedkach žiadaná, ale v cirkevných zboroch sa vo veľkom kopíruje, čo je vlastne krádež, ktorá tiež v hojnej miere prispela k zániku Dúhy ako tlačeného časopisu.

DOBRÁ SPRÁVA - Zmena formy neznamená zánik Dúhy.

Žijeme v mimoriadnej dobe, kde si rýchlosť moderných technológii ani nestačíme uvedomovať. Museli sme siahnuť po viacerých radikálnych opatreniach, aby sme Dúhu ešte niekoľko mesiacov udržali aspoň v online verzii. Online bude časopis Dúha dostupný zatiaľ na službe floowie a následne na stránke Tranoscia. Takže potešujúce je, že zmena formy neznamená zánik Dúhy. Priatelia, vyzývame vás k online odberu, lebo na ňom bude závisieť cesta Dúhy v budúcnosti. I naďalej potrebujeme akúkoľvek vašu odozvu – pochvalu i kritiku, nápady a vylepšenia, aby sa Božie slovo mohlo medzi našimi deťmi šíriť i týmto spôsobom. Pomôžme si navzájom a oslávme Pána Boha spoločným dielom! Nemeškajte a kontaktujte nás na: ......

Iveta Topolčanyová, vedúca redaktorka Dúhy

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.