Daruj.ecav.sk

Daruj.ecav.sk

V internetovom priestore vznikla nová webová stránka, ktorá informuje o projektoch a aktivitách na pôde Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Autorom je Mediálny výbor ECAV, ktorý vníma svoju povinnosť pomôcť zviditeľniť vzácne počiny v oblasti školstva, diakonie, zborového života alebo medzinárodných partnerstiev.

Daruj.ecav.sk chce byť miestom, na ktorom si veľmi rýchlo a jednoducho vyberiete svoje pole misijnej pôsobnosti.

Na novej webovej stránke nájdete aktuálne celocirkevné projekty, projekty Východného aj Západného dištriktu, projekty zamerané na školstvo či diakoniu. Aktuálne je to 24 rôznorodých projektov z mnohých oblastí života cirkvi.

Keďže každému z nás je blízka iná oblasť, je na vás, na ktorú oblasť sa zameriate a takisto je na vás akú formu podpory si vyberiete. Projekty totiž môžete podporovať trojako:

  • Modlitebne: „Preto vám hovorím: Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať.“ Mk 11, 24
  • Finančne: „Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“ 2K 9, 7
  • Informovaním ďalších: „ Ďakujte Hospodinovi! Vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi!“ 1.Kron 16, 8

Na záver už len jedna prosba: ak viete o projekte, ktorý na stránke uvedený nie je, obráťte sa na nás a my ho do zoznamu doplníme. A rovnako, ak je niektorý projekt úspešne ukončený, dajte nám o tom vedieť a my budeme informovať o dobrom diele, ktoré sa nám spoločne podarilo dotiahnuť do konca.


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.