Ďakovný list z Diakonie Katastrophenhilfe

Ďakovný list z Diakonie Katastrophenhilfe

Bratia a sestry, prečítajte si preklad ďakovného listu z Diakonie Katastrophenhilfe za nami zaslanú zbierku pre Turecko a Sýriu. Ďakujeme všetkým darcom a sme radi, že ich peniaze sa naozaj dostali tam, kam mali.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený pán generálny biskup Ivan Eľko,
vážený pán riaditeľ Ján Bunčák,
milé kolegyne a kolegovia biskupského úradu ECAV v Bratislave,
 
Vám ako aj všetkým darkyniam a darcom srdečne ďakujeme za Váš veľkorysý dar pre zasiahnutých zemetrasením v Sýrii a Turecku. Partnerské organizácie Diakonie Katastrophenhilfe ešte stále pracujú na tom, aby sa dostali ku všetkým zasiahnutým. Ako v Turecku, tak aj v Sýrii. Najmä v Sýrii je situácia naďalej veľmi vážna. Už 12 rokov tam panuje občianska vojna, a na súrnu humanitárnu pomoc je tak odkázaných viac ako 15 miliónov ľudí. Ťažké zemetrasenia vo februári 2023 sa postarali o ďalšiu katastrofu, ktorá mnohých ľudí pripravila o život alebo im vzala základy pre život. Napätou zostáva hygienická situácia v súvislosti s pitnou vodou, odpadovými vodami a sanitárnymi zariadeniami, ako aj strach pred šírením chorôb.
 
Vďaka Vášmu daru môžu tamojší zasiahnutí ľudia prijímať pomoc, lekárske poradenstvo a finančnú podporu. Takto môžu naše miestne partnerské organizácie v Turecku a Sýrii poskytovať veľmi konkrétnu pomoc ľuďom v núdzi v zmysle Matúša 25,40: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“
 
Sme poctení, že ste sa obrátili na nás. Ukazuje nám to, že naša bratská spolupatričnosť ďaleko presahuje formálnu spoluprácu v rámci Trojpartnerstva. Toto nás spája ešte silnejšie a veľmi nás to teší.
 
Srdečne ďakujeme.
 
S pozdravom
 
Matthias Rose, vedúci oddelenia migrácie a medzinárodnej diakonie
Ann-Kathrin Hartter, referentka Diakonie Katastrophenhilfe vo Württembersku
Pétur Thorsteinsson, výkonný riaditeľ Hoffnung für Osteuropa vo Württembersku